Hvad er mindfulness?

Mindfulness handler om at være til stede i nuet, på en accepterende og ikke dømmende måde

Hverdagen

Mange mennesker har en tendens til at bruge en stor del af deres dagligdag, på enten at være i fortiden eller i fremtiden, fremfor at være i til stede i nuet. På den måde går vi glip af en stor del af livets store og små øjeblikke, og livet passerer forbi uden vi opdager det.

Pludselig er børnene blevet voksne, uden at vi opdagede det, fordi vi glemte at lægge mærke til deres små og store bedrifter, imens de voksede op. Vi var optaget af det næste som skulle ske, eller af at analysere på ting som allerede var hændt og som ikke kunne ændres på.

Eller vi oplever at den ferie eller anden begivenhed, vi havde glædet os til i meget lang tid, er ovre uden at vi nåede at nyde den. Fordi vi brugte en masse tid og energi på at planlægge ferien, og når vi endelig er kommet afsted, da er vi optaget af en masse tanker. Tanker om samtaler eller hændelser som er hændt før ferien, eller hændelser som er hændt i ferien, bliver analyseret. Måske skal der planlægges en udflugt, spekulationer om hvordan hjemrejsen skal gå og om vi når alt det vi havde planlagt på rejsen. Måske læser vi i et blad, en artikel om slankekure, og pludselig er vores tanker på træning, og det fitness abonnement som sjældent bliver brugt.

I stedet kunne vi vælge at se på vores børn eller andres børn, som ofte er rigtig gode til at være til stede i nuet. De er meget umiddelbare og lægger mærke til omgivelserne. De lægger mærke til den lille mariehøne på deres vej, bjerget, sandet, græsset, de høje bygninger. Børn synes ofte at der er meget lang tid til juleaften eller deres egen fødselsdag, fordi de lever i hvert eneste sekund i deres liv. De oplever at dagene er lange, uger er meget lange og en måned er nærmest uendelig langt væk. Voksne har tendens til at synes at den ene måned tager den anden, og pludselig er det blevet juleaften.

Hvis vi i stedet lærte at være til stede i nuet, i øjeblikket, ville vi opleve livet som det er lige nu og uden filter. Hvad dertil følger med lyde, dufte, fysiske fornemmelser og synsindtryk.

Vi lærer at være til stede i nuet

I mindfulness træner vi vores opmærksomhed. Vi øver os i at være til stede i nuet på en accepterende og ikke vurderende måde. I det vi træner vores opmærksomhed, bliver vi også bedre i stand til at handle på en fornuftig måde i situationer hvor vi bliver presset. Så i stedet for at handle spontant og umiddelbart, får vi tid til at tænke over situationen og handle fornuftigt derpå. Hvis vi handler spontant i situationer hvor vi føler os presset ender det tit med at man enten ikke får sagt det man gerne ville, eller bliver man så påvirket af situationen, at man handler uklogt og får sagt ting som man fortryder bagefter.

Vi bruger mindfulness i hverdagen, ikke kun når vi mediterer. Vi bruger mindfulness når vi for eksempel cykler. Vi mærker fornemmelsen af fødderne der træder i pedalerne, fornemmer blæsten imod huden, har fornemmelsen af ryggen som holder balancen, lytter til lydende som er omkring en selv. Vi kan bruge mindfulness i alle livets sammenhæng, både når vi oplever modgang og i medgang.

Mindfulness kan bruges som et slags barometer, der kan vise os hvor vi er henne i øjeblikket. Mindfulness er ikke et kvik fix, som kan feje problemerne bort og få en til af slappe af ved at udføre øvelserne, men det træner opmærksomheden, så man lærer at acceptere sin situation, og så på den måde opnå en ro i øjeblikket, eller give mulighed for at fornuftigt og bevidst valg ud fra situationen.

Åndedrættet

Vi bruger åndedrættet som et slags anker til at forbinde os til nuet, når vi har brug for det i hverdagen. Vi bruger åndedrættet fordi vi har det med os hele tiden. Vi trækker vejet hele tiden og skal ikke tænke over at vi gør det. Netop det kan gøre at det kan virke lidt overvældende at fokusere på det, fordi det ikke er noget vi bruger tid på i hverdagen. Vi bruger åndedrættet bevidst som et barometer, for hvordan vores sindstilstand er lige nu. Er åndedrættet hurtigt og overfladisk - er vi måske stressede eller pressede. Er åndedrættet dybt og roligt - er vi afslappet og i balance.

Vi forsøger ikke at nå et bestemt sted hen, når vi prøver at mærke vores åndedræt. Vi prøver ikke at forcere åndedrættet, vi træner blot vores opmærksomhed til at være observerende på åndedrættet. Tit med det resultat at åndedrættet falder til ro, men sådan er det ikke altid. Med regelmæssig træning vil man opleve en større ro og afslappet følelse i krop og sind, og vil derved have lettere ved at klare stressede og ubehagelige situationer på en fornuftig måde.

Tanker

Vores sind er konstrueret på den måde at den altid vil have tanker. Vi bruger i vores daglig dag, rigtig meget tid i vores tanker, og mange mennesker bruger rigtig meget tid på at skubbe tankerne ud af hovedet igen, hvilket kan resultere i at der kommer endnu flere tanker. Nogen gange er der mange tanker andre gange er der færre. Når vi accepterer at der er tanker, oplever mange at der kommer ro på tankerne og at man derved får overskud til at handle fornuftigt i stedet for at handle impulsivt.

Vi ser tanker som mentale fænomener, som kommer og går, ligesom skyer på himlen, og ikke nødvendigvis som en afspejling af vores virkelighed. Vi vil altid have tanker, vi har blot et valg, et valg mellem at lade os styre af tankerne eller slippe kontrollen og acceptere dem. Nogen gange kan accepten løsne op for spændingen andre gange kan accepten være første skridt inden vi handler.

Et mindfulness kursus

Mange misforstår mindfulness begrebet og tror at mindfulness kan læres på et weekendkursus eller et aftenkursus. Mindfulness er en færdighed, der i en periode skal opøves og trænes intensivt for at det virker som behandling.
Derfor anbefales det at starte med at lære mindfulness i et  8 ugers kursus. Det skal trænes på samme måde som hvis man skulle træne op til at løbe 5 km. Det kan man heller ikke lære på en weekend, det kræver at man holder træningen vedlige og er vedholdende.

På et 8 ugers mindfulness kursus mødes man i 2 – 2 ½ time hvor man laver forskellige mindfulness meditationer, fysiske øvelser og bevidsthedsøvelser.

Du kan læse mere om hvordan du tilmelder dig mindfulness kurset her

Du kan også kontakte mig på telefon 24 48 04 96 eller pr mail info@kranioklinikken.dk for at få nærmere information.